Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Προκήρυξη διήμερου σεμιναρίου ενηλίκων με θέμα «Ασφάλεια στο βουνό. Προσανατολισμός, χρήση GPS και πυξίδας» στη Σιάτιστα


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Βελβεντού – Σιάτιστας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα Κοζάνης, στα πλαίσια της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες», προγραμματίζει την υλοποίηση διήμερου επιμορφωτικού – εργαστηριακού σεμινάριου για 80 ενήλικες (από 18 ετών) στη Σιάτιστα με θέμα «Ασφάλεια στο βουνό. Προσανατολισμός, χρήση GPS και πυξίδας». 
Η υλοποίηση του σεμιναρίου προγραμματίζεται στις 30 Μαρτίου 2013 (Σάββατο απόγευμα) και 31 Μαρτίου 2013 (Κυριακή πρωί) στο ΚΠΕ Σιάτιστας.
Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  Κ.Π.Ε. Σιάτιστας – Απόγευμα
17.00 – 17.30: Προσέλευση
17.30 – 19.00: Θεωρία για χάρτες – προσανατολισμό – πυξίδα
19.00 – 19.15: Διάλειμμα
19.15 – 20.00: Θεωρία για GPS
20.00 – 21.00: Άσκηση υπολογισμού αζιμούθιου σε χάρτη
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  - Πρωί
09.00 – 09.30: Προσέλευση στο ΚΠΕ Σιάτιστας
09.30 – 14.00: Ανά ομάδες οι συμμετέχοντες θα κινηθούν προς διαφορετικά μονοπάτια.
Ο τρόπος που θα προσεγγίζεται το καθένα από αυτά θα είναι διαφορετικός.
14.00-14.30 Αξιολόγηση, βεβαιώσεις, λήξη σεμιναρίου
Το ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας δεν θα καλύψει τις δαπάνες διατροφής, διαμονής και μετακίνησης των επιμορφούμενων. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις επιμόρφωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ( kpevelvento@yahoo.gr ) ή με φαξ (2464031909) μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

«Προσανατολισμός, GPS, χρήση πυξίδας – Ασφάλεια στο βουνόΈγινε το  διήμερο σεμινάριο 9 Μαρτίου 2013 (Σάββατο απόγευμα) και 10 Μαρτίου 2013 (Κυριακή πρωί) στο ΚΠΕ Βελβεντού με θέμα «Προσανατολισμός, GPS, χρήση πυξίδας – Ασφάλεια στο βουνό»


 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Βελβεντού - Σιάτιστας με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παράρτημα Κοζάνης, στα πλαίσια της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία - Δράσεις δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες», υλοποίησε  ενημερωτικό – εργαστηριακό διήμερο σεμινάριο για 80 ενήλικες (από 18 ετών) από το νομό Κοζάνης στο Βελβεντό με θέμα «Προσανατολισμός, GPS, χρήση πυξίδας – Ασφάλεια στο βουνό».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...