Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ

Οι επικοινωνίες είναι ένα από τα πιο σημαντικά «εργαλεία» για τους διασώστες. Ο σωστός χειρισμός του ασυρμάτου είναι προϋπόθεση για μια σωστή επικοινωνία με κάποιο συνάδελφο και όχι μόνο. Σωστό είναι όσοι χειρίζονται ασυρμάτους να είναι κάτοχοι της κατάλληλης άδειας που τους δίνει το δικαίωμα (αφού πρώτα έχουν εκπαιδευτεί) να λειτουργούν έναν ασύρματο και να εκπέμπουν. Παρακάτω υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τον ραδιοερασιτεχνισμό και πως μπορεί κανείς να αποκτήσει την κατάλληλη άδεια ραδιοερασιτέχνη.ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ

Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια ευχάριστη απασχόληση, ένα χόμπι που έχει σχέση με την χρήση, την έρευνα και τους πειραματισμούς των ασυρμάτων επικοινωνιών. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις ηλικίες, ασχολούνται ενεργά σε καθημερινή βάση με όλες τις πτυχές του ραδιοερασιτεχνισμού.

Η ενασχόληση αυτή γίνεται για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την προσωπική ευχαρίστηση και δεν υποκρύπτει την επιδίωξη κέρδους.

Η λειτουργία των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών προβλέπεται από τον Διεθνή ΚανονισμόΡαδιοεπικοινωνιών.

Σκοπός της λειτουργίας των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών είναι η τεχνική μελέτη και ανάπτυξη των εφαρμογών της ηλεκτρονικής τεχνικής δια ατομικής εκπαίδευσης και αλληλοεπικοινωνίας μεταξύ των ραδιοερασιτεχνών.

Ο ραδιοερασιτεχνισμός έχει εισαχθεί και καλλιεργείται σήμερα από τις Κυβερνήσεις των χωρών που μετέχουν στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (UΙΤ – ΙTU International Teiecommunication Union), τόσο για λόγους εκμετάλλευσης των προσπαθειών των ραδιοερασιτεχνών στην εν γένει ανάπτυξη της Ραδιοηλεκτρικής Τεχνικής, όσο και για λόγους γενικότερης Κρατικής Πολιτικής, όπως της δημιουργίας αποθέματος πεπειραμένων χειριστών ασυρμάτου και ειδικευμένων τεχνικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως από το Κράτος σε περιπτώσεις αναγκών πολέμου ή ειρήνης, αλλά και για λόγους διαπαιδαγώγησης και υποκίνησηςτων νέων προς έρευνα, παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρονικού υλικού।

Τα βασικά κίνητρα για να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης είναι :

1. Η επιστημονική περιέργεια και η επιθυμία για πειραματισμούς.

2. Η ικανοποίηση για την σχεδίαση και κατασκευή ραδιοσυσκευών.

3. Η επιθυμία της γνωριμίας με άλλους ανθρώπους με τα ίδια ενδιαφέροντα από άλλες χώρες και άλλους πολιτισμούς.

4. Η επιθυμία της βοήθειας σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και της μετάδοσης χρήσιμων μηνυμάτων για το καλό του συνόλου.

5. Η αίσθηση της υπερηφάνειας, που συνοδεύει την δημιουργία νέων ρεκόρ αποστάσεων επικοινωνίας ή την λήψη βραβείων για παραδειγματικές κοινωνικές υπηρεσίες ή εξαιρετικές επιδόσεις.

6. Η επιθυμία της συμμετοχής σε αυτοεκπαίδευση ή στις δραστηριότητες μιας ομάδαςραδιοερασιτεχνών.

Η λειτουργία των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών διέπεται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα από τον αναθεωρημένο Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της “ΙΤU” μετά την συνδιάσκεψη της Γενεύης (1959).

Η πρώτη όμως επίσημη αναγνώριση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη (Amateur Service) είχε ήδη

γίνει από την δεύτερη παγκόσμια συνδιάσκεψη της “ITU” στην Washington το 1927, όπου εκχωρήθηκαν στους ραδιοερασιτέχνες έξη αρμονικά συνδεόμενες περιοχές συχνοτήτων μεταξύ 1,7 και 60 MHz.

Για ένα ραδιοερασιτεχνακό σταθμό ισχύουν με την ίδια αυστηρότητα όλοι οι τεχνικοί περιορισμοί των σταθμών άλλων αντίστοιχων Υπηρεσιών π।χ. για την εκπομπή αρμονικών και παρασίτων, την σταθερότητα συχνότητας, το εύρος μετάδοσης πληροφορίας κλπ.ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ραδιοερασιτέχνης είναι να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει συμπληρώσει το 12˚ έτος για την “κατηγορία 2” και το 16˚ έτος για την “κατηγορία 1”.

Καταθέτει στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών του νομού που διαμένει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση.

2. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 18,00 € και Παράβολο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 15,00 €.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Αντίγραφο Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη “κατηγορίας 2” εφ’ όσον υπάρχει.

Ακολουθούν οι εξετάσεις που γίνονται δυο φορές τον χρόνο, τους μήνες Απρίλιο ή Μάιο και

Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο και η εξέταση γίνεται στα παρακάτω μαθήματα :

1. Λήψη Ραδιοτηλεγραφίας και Ραδιοτηλεφωνίας.

2. Εκπομπή Ραδιοτηλεγραφίας και Εκπομπή Ραδιοτηλεφωνίας.

3. Θεωρία Ηλεκτρονικής.

4. Κανονισμοί Ραδιοτηλεπικοινωνιών και

5. Πρακτικά στην ρύθμιση και λειτουργία ασυρμάτου.

Στους επιτυχόντες χορηγείται Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη.

Για την απόκτηση της άδειας ραδιοερασιτέχνη, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση.

2. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 18,00 € και Παράβολο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 15,00 €.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.

4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ.8 του Ν.1599/88) όπου δηλώνεται ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης τουσταθμού βάσης.

5. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες “τύπου ταυτότητας”.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν έναν κώδικα συμπεριφοράς τον οποίο συνέταξε ο Αμερικανός Paul M. Segal, W9EEA, το 1928। Ο κώδικας αυτός συντάχθηκε για τους Αμερικανούς ραδιοερασιτέχνες και αργότερα οι συνάδελφοι τους στον υπόλοιπο κόσμο, υιοθέτησαν τον κώδικα αυτόν με τιςκατάλληλες προσαρμογές, εκεί όπου είναι κατά περίπτωση απαραίτητο. Παρατίθεται το αρχικό κείμενο μαζί με την απόδοση στα Ελληνικά.

Α Ο Ερασιτέχνης είναι ευγενικός. Ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον “αέρα” για να διασκεδάσει σε βάρος των άλλων. Δεν ξεχνά την εγγύηση που έδωσε γι’ αυτόν ο σύλλογος του στο Κράτος και στην κοινωνία.

Β Ο Ερασιτέχνης είναι νομοταγής. Οφείλει τη νομιμότητα του στο σύνολο και εμμένει σ’ αυτή για να μην το εκθέσει.

Γ Ο Ερασιτέχνης είναι προοδευτικός. Ο σταθμός του είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης, κατασκευασμένος καλά και αποδοτικός. Οι εκπομπές του είναι “καθαρές” και σύμφωνα με όλους τους κανόνες.

Δ Ο Ερασιτέχνης είναι εγκάρδιος. Αργό και υπομονετικό χείρισμα, όποτε ζητείται, φιλικές συμβουλές προς τον αρχάριο, υποστήριξη και συνεργασία για τα ενδιαφέροντα των άλλων· να τα χαρακτηριστικά σημεία του ραδιοερασιτεχνικού πνεύματος.

Ε Ο Ερασιτέχνης είναι ορθολογιστής. Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι το χόμπυ του και ποτέ δεν το αφήνει να βλάψει κάποιο από τα καθήκοντα του προς την οικογένεια του, την εργασία του, το σχολείο του ή την κοινωνία.

ΣΤ Ο Ερασιτέχνης είναι πατριώτης. Οι γνώσεις του και ο σταθμός του είναι πάντοτε έτοιμα ναπροσφέρουν τις υπηρεσίες του στην Πατρίδα και στην κοινωνία..

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

1. Ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ ραδιοερασιτεχνών διαφόρων χωρών, δεν επιτρέπονται εάν η αρμόδια υπηρεσία μιας από τις ενδιαφερόμενες χώρες έχει ανακοινώσει την αντίθεσή της.

2. Οι ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ ραδιοερασιτεχνών διαφόρων χωρών, πρέπει να γίνονται σε σαφή γλώσσα και να αφορούν μόνο μηνύματα τεχνικής φύσεως σχετικά με τις δοκιμές και σε καθαρώς προσωπικά μηνύματα. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση ερασιτεχνικών σταθμών για μεταβίβαση διεθνών επικοινωνιών ή εξυπηρέτηση σε τρίτα πρόσωπα.

3. Οι πιο πάνω διατάξεις μπορούν να αλλάξουν με δημερείς συμφωνίες μεταξύ των διευθύνσεων των ενδιαφερομένων χωρών.

4. Κάθε άτομο που χειρίζεται ασύρματο ερασιτεχνικού σταθμού, πρέπει να έχει αποδείξει ότι είναι ικανό να μεταβιβάζει και να λαμβάνει σήματα Morse. Οι ενδιαφερόμενες διευθύνσεις μπορούν να μην ζητάνε την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, όταν πρόκειται για σταθμούς που χρησιμοποιούν συχνότητες πάνω από τους 144 MHz.

5. Οι διευθύνσεις εξετάζουν με διάφορους τρόπους την ικανότητα του ενδιαφερομένου, εάν μπορεί να χειριστεί σταθμό ασυρμάτου.

6. Η μέγιστη ισχύς του σταθμού καθορίζεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις, αφού εξεταστούν οι τεχνικές ικανότητες των ατόμων που θα χειρίζονται σταθμό ασυρμάτου.

7. Η συχνότητα εκπομπής πρέπει να είναι σταθερή και να μην δημιουργεί παρεμβολές.

8. Κατά την διάρκεια της εκπομπής πρέπει να αναφέρεται το χαρακτηριστικό κλήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα।

Πηγή:Ε.ΡΑ.ΔΥ.Μ.

Στην Κοζάνη υπάρχουν δύο Σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών :


Ε.ΡΑ.ΔΥ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 56 Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ

http://www.eradym.gr/

και

ΣΥ.ΡΑ.ΚΟΖ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γραφείο: Αγ. Παρασκευής (πρώην ΥΕΒ στο βάθος αριστερά) Ταχ. Θυρίδα 10 Κοζάνη 501 00

Τηλ: 6955395148

http://www.sv2esb.gr/j156/index.php

Ποιός είναι ο ΣΥ.ΡΑ.ΚΟΖ. και πώς γίνεται κανείς μέλος του

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Κοζάνης ιδρύθηκε το 2005, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικόυ Δικαίου μη κερδοσκοπικό και έχει έδρα την Κοζάνη. Διοργανώνει μαθήματα για τους Υποψήφιους Ραδιοερασιτέχνες.

Ο ΣΥ.ΡΑ.ΚΟΖ. είναι ανοιχτός σε όλους. Όποιος ενδιαφέρεται για τον Ραδιοερασιτεχνισμό, άνδρας ή γυναίκα, Έλληνας πολίτης ή όχι, νέος ή ηλικιωμένος, μπορεί πολύ απλά να γίνει μέλος του.

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Η πρώτη πίτα του παραρτήματος (πρωτοχρονιάτικη βέβαια και όχι χυλόπιτα)

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου στο αναψυκτήριο του πάρκου Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του παραρτήματος της Ε.Ο.Δ. Κοζάνης. Όπως είπε και ο Χάρης, αν περιμέναμε ακόμα λίγο μάλλον αρνί θα κόβαμε και όχι πίτα !!!.

Για να σοβαρευτούμε, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Ασλανίδης Μάκης γραμματέας πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, η κα. Κισκίνη Ντίνα υπεύθυνη του γραφείου κοινωνικού έργου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ο κ. Φλώρος Μάρκος πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης, ο κ. Πελέκας Αλέξανδρος υπεύθυνος της ΔΕΠΑΚ Δήμου Κοζάνης. ο κ. Σταθόπουλος Τάκης πρόεδρος του συλλόγου Κοζάνης «Δρομείς Υγείας» και εκπρόσωπος του συλλόγου Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής».

Δεν πρέπει να παραλείψουμε τους φίλους της ομάδας και φυσικά τα μέλη της και την εκπρόσωπο της Κεντρικής διοίκησης κ. Δώρα Τριανταφυλλίδου. Το φλουρί κέρδισαν, δια του εκπροσώπου τους κ Σταθόπουλου, οι Δρομείς Υγείας, με δώρο ένα τσαντάκι μέσης προσφορά του Καταστήματος ορειβατικών ειδών Κοζάνης του κ. Αλεξάκη www.xplo.gr


Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Το Παράρτημα της Ε.Ο.Δ. Κοζάνης στα Γυμνάσια του Νομού Κοζάνης

Επίσκεψη, ενημέρωση σε Γυμνάσια της Κοζάνης & της Πτολεμαΐδας πραγματοποίησε το παράρτημα της ΕΟΔ Κοζάνης τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων είχαμε την χαρά αλλά και την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους μαθητές και τους καθηγητές των Γυμνασίων για την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, για το έργο και τους σκοπούς της. Η παρουσίαση περιελάμβανε και επίδειξη στους μαθητές δυο απλών χειρισμών των πρώτων βοηθειών (Θέση ανάνηψης & Πνιγμονή ή μέθοδος Heimlich) με σκοπό να πάρουν οι μαθητές μια μικρή γεύση αλλά και γνώσεις για τις Πρώτες Βοήθειες.

Οι επισκέψεις έγιναν σε συνεργασία με την υπεύθυνη αγωγής υγείας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κοζάνης και τις διευθύνσεις των Γυμνασίων.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...